ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๒๓๓ นศ จำนวน ๑ คัน และรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๑๙๕ นศ จำนวน ๑ คัน ของกองช่าง โดยวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
89
29 ก.ย. 2563
212 ประกาศผู้ชนะการเสสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
29 ก.ย. 2563
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กณ ๗๑๙๑ นศ จำนวน ๑ คัน และรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กย ๔๒๒ นศ จำนวน ๑ คัน ของกองคลัง โดยวิธ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
29 ก.ย. 2563
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฉิมหลา – บางปอ-หน้าทวด(ช่วงบางปอ) หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
83
25 ก.ย. 2563
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองปากระวะ หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
95
24 ก.ย. 2563
216 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพรงจระเข้ หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
90
24 ก.ย. 2563
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างศุนย์พฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
23 ก.ย. 2563
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๒๓๓ นศ จำนวน ๑ คัน ของกองช่าง โดบวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
93
17 ก.ย. 2563
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของศพด.บ้านแพรกเมือง จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
16 ก.ย. 2563
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
16 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109