ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
99
26 ต.ค. 2563
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนบ้านบางทราย หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
97
26 ต.ค. 2563
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายประชารัฐ หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
90
26 ต.ค. 2563
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบจมใต้น้ำ จำนวนว 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
98
22 ต.ค. 2563
195 ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
20 ต.ค. 2563
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบเดินตาม ของสำนักปลัด โดยวิะีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
17 ต.ค. 2563
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน นศ ๘๒-๒๑๔๘ จำนวน ๑ คัน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
92
16 ต.ค. 2563
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
123
07 ต.ค. 2563
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจดมาตรวัดน้ำและจัดเก็บค่าน้ำประปา หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ ตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
29 ก.ย. 2563
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไปประจำท่าเทียบเรือประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
129
29 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109