ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกวาราคาเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านหัวท่าเข็น ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
9
19 พ.ย. 2564
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพา่ะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
11 พ.ย. 2564
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ คนงานเพื่อปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
09 พ.ย. 2564
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นทองอุไร ,ปุ๋ยเคมี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
08 พ.ย. 2564
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
04 พ.ย. 2564
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงสถานที่สำหรับใช้กักตัวโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
15 ต.ค. 2564
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
18
14 ต.ค. 2564
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
12 ต.ค. 2564
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานถากถางต้นไม้และหญ้าไหล่ทางสาธารณะในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลหน้าสตน (คนที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
30 ก.ย. 2564
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ คนงานเพื่อปฏิบัติงานในการให้บริการข้อมูลต่างๆ และงานด้านสาธารณะสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
30 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109