ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานเพื่อปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
103
09 พ.ย. 2563
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
09 พ.ย. 2563
183 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังกรองสนิมเหล็กระบบประปาบ้านหน้าห้วย หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
100
06 พ.ย. 2563
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
92
06 พ.ย. 2563
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อเทศบาลตำบลหน้าสตน ของเทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
05 พ.ย. 2563
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๗๖๒ นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
96
03 พ.ย. 2563
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ ของกองช่าง เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
99
03 พ.ย. 2563
188 ปะกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ของกองช่าง เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
88
03 พ.ย. 2563
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมระบบกระจายเสียงไร้สาย ของเทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
93
02 พ.ย. 2563
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเต็นท์ท่าเทียบเรือประมง ของเทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
27 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109