ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตู จำนวน ๖ บาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าศาล เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
21 ธ.ค. 2563
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์ห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ดาวน์โหลดเอกสาร
93
02 ธ.ค. 2563
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
01 ธ.ค. 2563
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
30 พ.ย. 2563
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่าเทียบเรือประมง (ส่วนรื้อถอนต้นโตนดเดิมที่ชำรุด) ของเทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
27 พ.ย. 2563
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
91
26 พ.ย. 2563
177 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงขนาด 20.00 ลบ.ม. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหน้าสตน หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd ดาวน์โหลดเอกสาร
95
17 พ.ย. 2563
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด ( cctv) พร้อมติดตั้ง 5 ชุด จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
16 พ.ย. 2563
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ำนวน ๖ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
98
16 พ.ย. 2563
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผค ๗๒๘๐ นครศรีธรรมราช สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7280 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
10 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109