ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
88
08 ม.ค. 2564
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพตามกำหนดเวลา รถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๗๖๒ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
07 ม.ค. 2564
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ถังขยะ ขนาดความจุ ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๕๐ ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
07 ม.ค. 2564
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินเกร็ด เพื่อปรับทางเข้าและบริเวณสนามเด็กเล่น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฉิมหลา) เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
90
30 ธ.ค. 2563
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงความถี่ ระบบกระจายเสียงตามสาย (หอกระจายข่าวไร้สาย) จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
25 ธ.ค. 2563
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
25 ธ.ค. 2563
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุถัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
96
25 ธ.ค. 2563
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑๐ ป้าย ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
87
24 ธ.ค. 2563
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตั๋วเก็บเงินค่าธรรมเนียมการใช้บริการท่าเทียบเรือ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
90
23 ธ.ค. 2563
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๑ กย ๔๒๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
90
22 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109