ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลดำเนินการส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน เพื่อความรวดเร็วและถึงบ้านผู้มีสิทธิเลือกตั้งทันตามกำหนดระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด ของเทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
04 มี.ค. 2564
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผค ๗๒๘๐ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
70
03 มี.ค. 2564
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตราประทับหรือเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้ง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
70
02 มี.ค. 2564
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสปอร์ตรณรงค์โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
68
23 ก.พ. 2564
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปา จำนวน ๒ ลัง ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
73
16 ก.พ. 2564
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันไวรัส COVID ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
82
15 ก.พ. 2564
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันไวรัส COVID ๑๙ โดยวิธีเฉาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
15 ก.พ. 2564
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
83
11 ก.พ. 2564
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน ๓ ตู้) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
74
09 ก.พ. 2564
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาบุคคลภายนอกเพื่อจดมาตรวัดน้ำและจัดเก็บค่าน้ำประปา หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
74
09 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109