ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ ศพด.บ้านแพรกเมือง จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
24 มี.ค. 2564
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ ประจำสถานที่ประชุม อบรม กปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
22 มี.ค. 2564
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ ประจำที่เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหน้าสตน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
22 มี.ค. 2564
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อติดตั้ง ประจำสถานที่เลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
22 มี.ค. 2564
125 ประกาศสรุปผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 – กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
15 มี.ค. 2564
126 ประกาศสรุปผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
15 มี.ค. 2564
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
70
15 มี.ค. 2564
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบบพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
70
10 มี.ค. 2564
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
60
10 มี.ค. 2564
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นพื้นสำเร็จรูป จำนวน ๑ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
68
08 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109