ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเป่าล้างบ่อบาดาลขนาด ศก 6 นิ้ว พร้อมรื้อถอนและติดตั้งปั๊ม จำนวน 1 บ่อ สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนวัดฉิมหลาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
20 พ.ค. 2564
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
20 พ.ค. 2564
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
258
14 พ.ค. 2564
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
14 พ.ค. 2564
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน ๑๐๐ ตัว ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
14 พ.ค. 2564
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบจมใต้น้ำ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
06 พ.ค. 2564
107 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
62
30 เม.ย. 2564
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อม ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
30 เม.ย. 2564
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
26 เม.ย. 2564
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
73
20 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109