ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1081 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.แห่งใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
387
01 มิ.ย. 2552
1082 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้าง อาคารสำนักงาน อบต.แห่งใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
362
29 พ.ค. 2552
1083 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
383
18 พ.ค. 2552
1084 แก้ไขประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง อาคารสำนักงาน อบต.แห่งใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
490
13 พ.ค. 2552
1085 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอบต.แห่งใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
364
06 พ.ค. 2552
1086 ประกาศสอบราคา โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 3,6 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
344
25 มี.ค. 2552
1087 ประกาศสอบราคา โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ จำนวน 6 หมู่บ้าน ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
399
09 ก.ค. 2551
1088 ประกาศสอบราคา งานปรับปรุง จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
395
12 มิ.ย. 2551
1089 ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
404
12 มิ.ย. 2551
1090 สขร.เดือน เม.ย.51 ดาวน์โหลดเอกสาร
382
06 พ.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| 109 |110| |111