ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1061 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 โครงการ ต.หน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
448
17 มี.ค. 2553
1062 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
496
02 มี.ค. 2553
1063 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าศาล ดาวน์โหลดเอกสาร
472
20 พ.ย. 2552
1064 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
436
20 พ.ย. 2552
1065 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
367
20 พ.ย. 2552
1066 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
393
11 พ.ย. 2552
1067 ประกาศผลการพิจารณาโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะหมู่ที่1,2,3,5,6,8 และ9 ดาวน์โหลดเอกสาร
389
28 ก.ย. 2552
1068 ประกาศผลการสอบราคา จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
363
25 ก.ย. 2552
1069 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะหมู่ที 1,2,3,5,6,8 และ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
483
11 ก.ย. 2552
1070 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมทางหลวง หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
445
10 ก.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| 107 |108| |109| |110| |111