ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1031 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือประมง ดาวน์โหลดเอกสาร
505
25 พ.ค. 2553
1032 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
425
20 พ.ค. 2553
1033 ประกาศผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต.หน้าสตน จำนวน 7 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
475
23 เม.ย. 2553
1034 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
426
12 เม.ย. 2553
1035 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
553
09 เม.ย. 2553
1036 ประกาศผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
443
19 มี.ค. 2553
1037 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 โครงการ ต.หน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
437
17 มี.ค. 2553
1038 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
485
02 มี.ค. 2553
1039 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าศาล ดาวน์โหลดเอกสาร
463
20 พ.ย. 2552
1040 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
427
20 พ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| 104 |105| |106| |107| |108| |109