ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1021 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
497
17 พ.ย. 2553
1022 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
447
15 พ.ย. 2553
1023 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลซื้อ โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
459
10 พ.ย. 2553
1024 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
456
22 ต.ค. 2553
1025 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
545
15 ต.ค. 2553
1026 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
415
12 ต.ค. 2553
1027 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน เรื่อง สอบราคาซื้อโม่น้ำแข็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
360
07 ต.ค. 2553
1028 ประกาศแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริหารตลาดกลางจัดการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
369
06 ต.ค. 2553
1029 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้า สำนักงาน อบต.แห่งใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
477
15 ก.ย. 2553
1030 ประกาศผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือประมง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
436
15 มิ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| 103 |104| |105| |106| |107| |108| |109