ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1011 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตนแห่งใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
375
27 มี.ค. 2555
1012 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
460
10 พ.ย. 2554
1013 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
456
20 ก.ย. 2554
1014 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
387
05 ส.ค. 2554
1015 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถ ดาวน์โหลดเอกสาร
419
05 ส.ค. 2554
1016 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
487
09 พ.ค. 2554
1017 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
440
09 พ.ค. 2554
1018 ประกาศผลการพิจารณาโครงการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงและมิเตอร์ไฟฟ้าสำนักงาน อบต.แห่งใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
448
25 เม.ย. 2554
1019 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
503
25 มี.ค. 2554
1020 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
652
22 พ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| 102 |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109