ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
991 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสาย4013 หมู่ที่7 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
358
02 พ.ย. 2555
992 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสาย408 หมู่ที่9 ดาวน์โหลดเอกสาร
365
02 พ.ย. 2555
993 ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
392
10 ต.ค. 2555
994 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านฉิมหลา หมู่ที่ 9 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
378
06 ก.ย. 2555
995 สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
346
24 ส.ค. 2555
996 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
477
30 พ.ค. 2555
997 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
368
29 พ.ค. 2555
998 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
349
29 พ.ค. 2555
999 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
346
29 พ.ค. 2555
1000 กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
346
22 พ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| 100 |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109