ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) จำนวน 50 ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
01 ก.ค. 2564
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๒ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
01 ก.ค. 2564
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๔ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
30 มิ.ย. 2564
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ คนงานเพื่อปฏิบัติงานในการให้บริการข้อมูลต่างๆและด้านสาธารณสุข ดาวน์โหลดเอกสาร
42
28 มิ.ย. 2564
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
17 มิ.ย. 2564
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๒๓๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
15 มิ.ย. 2564
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อม ระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
11 มิ.ย. 2564
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถตักหน้าขุดหลัง) เติมน้ำยาแอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๑๙๕ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
11 มิ.ย. 2564
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๒๓๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
07 มิ.ย. 2564
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงการ ของ ดาวน์โหลดเอกสาร
49
02 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109