ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
13 ม.ค. 2565
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนโครงเหล็กและผ้าเต็นท์ท่าเทียบเรือประมง จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
12 ม.ค. 2565
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
06 ม.ค. 2565
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการซ่อมแซมแนวป้องกันคลื่นริมถนนสายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 2,8 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
05 ม.ค. 2565
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คขจ ๘๑๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
158
30 ธ.ค. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
30 ธ.ค. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
30 ธ.ค. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.) 2565-2570) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
28 ธ.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่า เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
24 ธ.ค. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๔ ป้าย ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
23 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111