ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเต็นท์ท่าเทียบเรือประมง ของเทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
27 ต.ค. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
3
26 ต.ค. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนบ้านบางทราย หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
2
26 ต.ค. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายประชารัฐ หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
2
26 ต.ค. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบจมใต้น้ำ จำนวนว 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
22 ต.ค. 2563
6 ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
20 ต.ค. 2563
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน นศ ๘๒-๒๑๔๘ จำนวน ๑ คัน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
16 ต.ค. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
07 ต.ค. 2563
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจดมาตรวัดน้ำและจัดเก็บค่าน้ำประปา หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ ตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
29 ก.ย. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไปประจำท่าเทียบเรือประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
29 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90