ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คขจ ๘๑๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
30 ธ.ค. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถส่วนกลาง (รถตักหน้าขุดหลัง) หมายเลขทะเบียน ตค ๑๑๙๕ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
133
23 พ.ย. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
12 ต.ค. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานถากถางต้นไม้และหญ้าไหล่ทางสาธารณะในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลหน้าสตน (คนที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
30 ก.ย. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
17
29 ก.ย. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
29 ก.ย. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกประจำท่าเทียบเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
29 ก.ย. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
29 ก.ย. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อจดมาตรวัดน้ำและดูแรักษามาตรน้ำ หมู่ที่ 5,6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
28 ก.ย. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ ริมถนนสายหน้าสตน – ศาลาแก้ว หมู่ที่ 2,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
27 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106