ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คขจ ๘๑๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
30 ธ.ค. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถส่วนกลาง (รถตักหน้าขุดหลัง) หมายเลขทะเบียน ตค ๑๑๙๕ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
23 พ.ย. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน คขจ ๘๑๓ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
02 ส.ค. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๓ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
27 ก.ค. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
23 ก.ค. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
22 ก.ค. 2564
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อพาเลทพลาสติก จำนวน 20 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
8
20 ก.ค. 2564
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
20 ก.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง ๑๔ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
20 ก.ค. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
20 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102