ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : เช่าถังแก๊สพร้อมแก๊สและถังเคมีพร้อมผงเคมี ในการฝึกปฏิบัติดับเพลิงตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 99 คน