ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : รายงานผลพิจิารณาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหัวไทร-ปากพนัง หมู่ที่ 7,8 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด :

ตามรายละเอียดแนบท้าย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 121 คน