ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมหลังคา เปลี่ยนบานประตูและบานหน้าต่างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกเมือง
  รายละเอียด :

 ตามรายละเอียดแนบท้าย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 221 คน