ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหน้าสตน
  รายละเอียด :

 การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับเทศบาลตำบลหน้าสตน ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหน้าสตน


ผ่านช่องทาง  itas.nacc.go.th/go/eit/ojr5el

 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 72 คน