ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการฝึกอบรมซ้อนท้ายปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยให้น้องและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2563 โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 130 คน